Invitation to Unang Simbang Gabi, 15 December 2018