PAALALA

PAALALA

Pinapaalala ng Embahada ang lahat ng mga bumabiyahe sa iba’t-ibang bansa sa Europe na gawin ang mga sumusunod:

  • Respetuhin ang mga batas at regulasyon ng bansang binibisita;
  • Ingatan ang kanilang mga gamit, at huwag iwanang walang nakabantay ang mga mahahalagang bagay katulad ng wallet, mobile phone, at camera, at ingatan ang mga bagay na ito, lalo na sa matataong lugar;
  • Magdala ng kopya (parehong hard at electronic) ng inyong passport, ID, credit card at iba pang mahahalagang dokumento; at
  • Maging listo sa mga nangdi-distract, nanglilito, o iba pang mga modus ng mga mandurukot, lalo na habang nasa estasyon ng bus o tren, hotel, o iba pang matataong lugar.

Kung may kakilala po kayong Pilipino na nawalan ng pasaporte habang nasa Norway, Denmark, Finland, Iceland, o Sweden, maari lang po silang abisuhan na kontakin agad ang Embahada. Bibigyan po sila ng travel document para makabalik ng Pilipinas at para dun na sila mag-a-apply ng bagong pasaporte.

Maraming salamat po.